Bir süredir odaklandığım Kişisel Bilgi Yönetimi (PKM: Personal Knowledge Management) konusunda yazdıklarımı desteklemek amacıyla bir dizi video çekmeye karar verdim. Bu yaklaşımın yazılarımda anlatmaya çalıştığım temel fikirleri gerçek bir örnekten (Özge Özek’in kendi kişisel bilgi yönetimi sistemini kurması örneğinden) yola çıkarak görselleştirmesini hedefliyorum.

Görsel medyanın yazılı olandan farklı avantajları olduğu kesin; özellikle de bu tarz tarif etmesi zor yaklaşımları anlatma kabiliyeti açısından. Bu amaçla Özge ile beraber çektiğimiz ilk iki videoyu aşağıda paylaşıyorum:

İlk videomuz Kişisel Bilgi Yönetiminin ne olduğu ve bizim ne yapmaya çalıştığımızla ilgili
İkinci videomuzda ise Özge Özek’in ihtiyacından yola çıkıyor ve onun işi için aldığı notları düzenlemeye başlıyoruz.

Çok yakında yeni videolar ile görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla.

Yalçın Arsan — Haziran 2022

--

--

I like the idea as well as the execution, very nice! Editorially: I saw no typos or any grammar mistakes. From a message point of view: The idea is well laid out and simple to grasp for an Obsidian user. One comment: You are saying that your goal was not to force a top-down structure but rather acknowledge structures for naturally - this is very powerful as an idea, but you don't actually go into this deeper in the article in the following sections (maybe I missed it?)

Also I found the idea of this organization method similar to Nick Milo's MOC concept, albeit in a more visual package. These two remarks may actually be covered in a follow-up article if you decide to keep talking about this. Very well-done :)

--

--

Yalcin Arsan

Yalcin Arsan

Danışman. Fikir üreticisi. Görüş paylaşımcısı. Hoşgörü destekçisi. Sürdürülebilirlik arayışçısı. Teknoloji | Spor | Müzik. https://www.twitter.com/yalcinarsan